EN
NY
DIGITAL
FREMTID

Neste generasjons handelsopplevelse leveres med Microsoft Cloud

I årevis har detaljhandelen forsøkt å holde tritt med forbrukeres stadig endrende krav om alltid tilgjengelige og personlig tilpassede opplevelser som forener den fysiske og den virtuelle verden.

Forbrukerne, bransjen og IT-løsningene utvikler seg raskt. Derfor er hastighet helt avgjørende, og aktørene er villige til å betale for den.

For IT-løsninger trenger fleksibilitet for å levere hastighet, og det haster nå som pandemien har fremskyndet den digitale overgangen med tre til fem år.

For mange i detaljhandelen sliter med å finne veien inn i fremtiden.

De fleste aktørene er fortsatt for statiske og avhengige av utdaterte modeller: Den grunnleggende infrastrukturen i dagens detaljhandel er rett og slett utdatert i en tid som skriker om endring.

Aktører i detaljhandelen er nå nødt til å løsrive seg fra disse begrensningene, og tilpasse seg det faktum at handlevanene har endret seg radikalt, og vil fortsette å endre seg på uforutsette måter.

Dette er fullt mulig å få til, men det forutsetter en ny, skyorientert innstilling!

For å være i stand til å støtte neste generasjons handleopplevelse må alle administrasjonssystemer og -prosesser være klare til å støtte et kundeorientert front-end-system og en førsteklasses kundeopplevelse.

Det sørger nettskyen for.

Når den nødvendige evnen og fleksibiliteten til å integrere disse systemene er på plass, åpner det seg en helt ny verden av muligheter for detaljhandelsbedriftene.

For vi vet at hver aktør i detaljhandelen ønsker å være mer digital med integrerte kanaler: Å tilby henting utenfor butikken og modeller for lønnsom hjemlevering, men det er bare på overflaten.

For hva skjer om en vellykket koronavaksine fører til helt andre endringer i forbrukeratferden slik at løsninger for å hente utenfor butikken også blir foreldet?

Vel, her ligger kjernen av poenget: Innerst inne er det enhver aktør innen detaljhandelen egentlig trenger evnen til å kunne tilpasse seg enhver uforutsett endring raskt og sømløst.

En ny digital fremtid for detaljhandelen

Innofactor spesialiserer seg på å hjelpe bedrifter i detaljhandelen med den digitale omstillingen. Fordi vi bygger på lang erfaring fra detaljhandelen, vet vi hvordan de neste stegene bør prioriteres.

Dette sier IT-sjef for leveranser Fredrik Almstrøm i Felleskjøpet Agri om oss:

– Konsulentene i Innofactor har det jeg vil kalle en spydspiss-kompetanse innen skyløsninger. De bistår meg og mitt team i å transformere den ordinære driftsmodellen over til en skybasert plattform. Dette er strategisk viktig for Felleskjøpet Agri. Jo raskere vi får dette på plass, desto større vil besparelsene kunne bli.

Innofactors skyreise gir bedrifter i detaljhandelen evnen til å gjøre noe helt nytt: Å bruke nettskyen til å integrere hele forretningsdriften som en ny handelsplattform.

Dette vil ikke bare minske miljøbelastningen deres betydelig, men gjøre at de kan planlegge hele virksomheten sin på nytt fra start til slutt, for slik å bli mer relevante og verdifulle for forbrukerne.

Slik sikres kostnadseffektive og bærekraftige løsninger

Med Microsofts skyplattform som den grunnleggende infrastrukturen i vårt virtuelle datasenter, kan detaljhandelsbedrifter innovere på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

For Azure sørger ikke bare for en datasikkerhet i verdensklasse; Microsoft Cloud tilrettelegger for at detaljhandelsbedrifter er i stand til kontinuerlig å tilpasse evnene og funksjonene sine i en verden i stadig endring.

Slik kan butikkene endelig tilby en tilpasset handleopplevelse til hver kunde, der de trenger det: En avgjørende egenskap for ikke bare å overleve, men å blomstre under alle omstendigheter.